Meditsiinilise julgeoleku tagamine erinevatel üritustel

    Ida-Virumaa Kiirabi koolituskeskus pakub meditsiinilise julgeoleku teenust erinevatele, suure osavõtjate arvuga, üritustele:
  • Spordiüritused
  • Omavalitsuste üritused
  • Korporatiivsed üritused

Meie poolt: kõrgelt kvalifitseeritud erakorralise meditsiini personal, täielik varustus kannatanutele kiirabi osutamiseks ja transpordiks.