Õppuste ettevalmistamine ja läbiviimine

Ida-Virumaa Kiirabi pakub uut teenust – õppuste organiseerimine ja läbiviimine Teie ettevõtte territooriumil.

    Omalt poolt pakume:
  • Koostöös Teie ohutustehnika spetsialistidega analüüsime ja anname hinnangu võimalikele ohtudele
  • Koostame õppuste stsenaariume arvestades Teie ettevõtte iseärasusi ja Teie soove
  • Viime läbi õppusi koostöös Teie ettevõttes esmaabi andmise eest vastutavate isikutega ning kasutades Teie ettevõtte töötajaid statistidena