Täiendkursus

Töötervsihoiu ja tööohutuse täiendkursus

 • Õppe kestus akadeemilistes tundides
 • Õppe maksumus eurodes
Kursus on suunatud töökeskkonna volinikele ja –spetsialistidele, personalijuhtidele ja koolitusjuhtidele.
  Koolituse eesmärk:
 • Saada ülevaade põhilistest töökeskkonna alastest seadusandlikest aktidest
 • Saada teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse kohta ja kogemusi nende rakendamiseks tööl
 

  Kursusel käsitletavad teemad:

 • Töötervishoiu ja tööohustuse seadus
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise korraldamine
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • Tervisekaitse, kutsehaigused
 • Meditsiinilise läbivaatuse korraldamine
 • Riskianalüüs
 • Töötajate väljaõpe ja instrueerimine töökohal

Kursuse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.
Grupis 8 – 12 inimest.