Baaskursus

Töötervishoiu ja tööohutuse baaskursus

 • Õppe kestus akadeemilistes tundides
 • Õppe maksumus eurodes

Kursus on suunatud töökeskkonna volinikele ja -spetsialistidele, personalijuhtidele, koolitusjuhtidele

  Koolituse eesmärk:
 • Saada ülevaade põhilistest töökeskkonna alastest seadusandlikest aktidest
 • Saada teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse kohta ja kogemusi nende rakendamiseks tööl

  Kursusel käsitletavad teemad:

 • Töötervishoiu ja tööohustuse seadus/li>
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise korraldamine
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • Tervisekaitse, kutsehaigused
 • Meditsiinilise läbivaatuse korraldamine
 • Riskianalüüs
 • Töötajate väljaõpe ja instrueerimine töökohal

Kursuse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.
Grupis 8 – 12 inimest.