Esmaabi baaskoolitus

SA Ida-Virumaa Kiirabi pakub esmaabi põhi- ja kordusõppe koolitused.
Esmaabi baaskoolitus 16 akadeemilise tunni mahus
mis on vastavusse viidud Eesti Punase Risti poolt koostatud esmaabi põhikursusega ning aluseks on EV sotsiaalministeeriumi määrus nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” ning sotsiaalministeeriumi määrus nr 63 (19.06.2001) “Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele”.


Koolituse eesmärgid:

 • Pakkuda eelneva meditsiinilise hariduseta isikutele erakorralise meditsiini alaseid baasteadmisi
 • Anda ülevaade välisfaktoritest ( lämbumine, põletus, hüpotermia , hüpertermia, loomahammustused) põhjustatud kahjustustest
 • Käsitletavad teemad:
 • Käitumine hädaolukorras. Olukorra ja kannatanu seisundi hindamine.
  Esmaabiga kaasuvad ohud ja tüsistused.
  Erinevad traumamehhanismid ja ohutus sündmuskohal.
  Hädaabi kutsumine.
  Teadvusetuse põhjused. Elustamise ABCD.
  Võimalikud allergilised reaktsioonid.
  Verejooksu ja haavade käsitlus.
  Luude ja liigeste vigastused.
  Selgrootrauma.
  Peatrauma.
  Silmatrauma.
  Kõhutrauma.
  Rindkeretrauma.
  Võõrkehaga kannatanu käsitlus.

Koolituse läbinud isikud saavad hakkama ka iseseisvalt elupäästva esmaabi võtetega.

Juhtivad õppejõud

Koolitusi viivad läbi kogenud ja koolitusalase ettevalmistusega SA Ida-Virumaa Kiirabi erakorralise meditsiini spetsialistid kes omavad esmaabiõpetaja tunnistusi. Õppemetoodikas kasutatakse erinevaid mannekeene ja mulaaže. Esmaabi koolitusi Teid huvitava teema ja sobiva mahuga nii meie, kui ka teie asutuse territooriumil.
Grupikoolituse korral on võimalik sobiv koolituse aeg valida ise ja õppekava koostada vastavalt grupi spetsiifilistele soovidele.
Koolituse lõpetanule väljastatakse tunnistus.

Koolituse maksumus
Esmaabi väljaõpe 16 akadeemilise tunni mahus 50€/inimene.
Gruppidele hinnasoodustus.